Saturday, December 19, 2009

Бидний судлах эхний ном

Хамгий эхний ном компьютерийн систем, техник хангамж, компьютерт өгөгдлийн дүрслэх, мэдээллийн системийн боловсруулалт хамгаалалтын талаар. Номын ерөнхий агуулгыг доор задлан бичлээ.

Шалгалтанд бэлдэхэд гол хэрэглэгдэх номууд

Book1
Book2
Book3
Book4

Энэ дөрвөн номныг А, Б-гүй судалчихсан байхад шалгалтанд тэнцэхэд тун амархан гэж тэнцсэн хүмүүсийн амнаас сонсч байсан. Судлаад, нийтлээд, суралцаад байж дээ :)

Hello World!

Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалтанд бэлдэх, өөрсдийн үзэж судалсан зүйлс, энэхүү шалгалтын талаарх мэдээ мэдээлэл, мэдлэгээ харилцан солилцох, хамтран суралцах сонирхолтой хэсэг залуус нэгдэн энэхүү блогийг нээж байна. Монгол хэл дээр хөтлөн явуулах ба хамтран бичих гишүүнчлэл нээлттэй. Та бүхнийг урьж байна. Бүгдээрээ мэдээллийн технолийн инженерийн шалгалтандаа тэнцэхийн төлөө :D